NOVICE
  
RAČUNALNIŠKA OPREMA
NOVOSTI  VERZIJE
Perftech.Largo 

Prijava uporabnikov

25. rojstni dan

April 2014

Perftech d.o.o. je eno izmed prvih podjetij, registriranih v samostojni državi Sloveniji. Poslovati je pričelo s 4 zaposlenimi. Ekspanzijo je doživelo v letu 1995, leta 1999 pa je postalo del skupine ACH. Podjetje je iz kategorije majhnega, zasebnega prešlo med srednja.

Ne glede na zelo hude gospodarske razmere, še vedno veliko vlagamo v razvoj, ker verjamem v svoje produkte in rešitve, kajti le tako se lahko postavimo ob bok svetovnim IT korporacijam. Tu se je pokazala naša prednost, da kot smo domače podjetje z lokalnim razvojem in podporo lahko bolj odzivni, fleksibilni in tudi cenovno prilagodljivi.

Naše glavne usmeritve ostajajo že nekaj let nespremenjene. Seveda pa smo se morali prilagoditi obstoječim tržnim razmeram in smo naše plane za v prihodnje ustrezno popravili. Bolj ambiciozno gledamo na tuje trge in vidimo, da imamo prav na teh trgih velike možnost za uspeh. To nam potrjujejo naročila, ki jih dobivamo iz tujine. Seveda ob tem ne morem pozabiti naših zvestih partnerjev, ki so še posebej uspešni na tujih trgih in jim tako tudi mi sledimo z našimi rešitvami.

Zaveza vsem našim zvestim kupcem in dobaviteljem je, da bomo skupaj ponosno stopali naprej. 

Tilen Rebec
direktor družbe