• Perftech.MIS enostavno analiziranje podatkov

Poznate dobiček v vsakem trenutku?
Želite primerjati poslovanje tekočega leta z enakim obdobjem preteklega leta?
Poznate svoje največje kupce? Jim prodajate z dobičkom? Kako vam plačujejo?
Kateri izdelki, storitve so najbolj donosni? Kako so dobičkonosni?
So rezultati primerljivi s planom? Kje niste dosegli plana? Kdo ni dosegel plana?

Odgovore na vsa vprašanja lahko dobite z rešitvijo Perftech.MIS, ki je plod slovenskega znanja in razvoja. Vodstvu omogoča hitrejše in kakovostnejše spremljanje odločitev na vseh ravneh poslovanja. Managerjem in analitikom omogoča spremljanje in analiziranje informacij s pomočjo sodobnega in uporabniško prijaznega uporabniškega vmesnika, ki temelji na uporabi OLAP tehnologije. Poleg tega si boste uporabniki izdelali lastno nadzorno ploščo (dashboard) s ključnimi kazalci uspešnosti (KPI - Key performance indicator).

Podatkovno skladišče Perftech.MIS se najpogosteje navezuje na podatke iz poslovnega informacijskega sistema Perftech.Largo. Možna je integracija podatkov iz drugih podatkovnih baz, tabel, tekstovnih datotek... Povezuje se lahko tudi na aplikacijo za planiranje Perftech.Plan, ki simulira različne plane, Perftech.MIS pa omogoča primerjavo med njimi in dejanskim poslovanjem podjetja.
      
V Perftech.MIS smo za vas izdelali posamezne kocke, v katerih je zajeta bogata poslovna vsebina, preverjena in razvita v sodelovanju s številnimi uspešnimi podjetji, pripravljeni pa smo izdelati analizo po vaših željah.

Z osnovnimi kockami smo pokrili področja, ki so gotovo zanimiva tudi za vas:  

 • bilančni kontroling
Kocko bilančni kontroling smo sestavili iz štirih standardnih poročil: Izkaz poslovnega izida, Bilanca stanja, Kazalniki po SRS in Bruto bilanca.
Terjatve in obveznosti vam bodo na pregleden način prikazovale odprte postavke po partnerjih glede na zapadlost, lahko tudi kot časovni trend, ki je posebnost te kocke.
 • glavna knjiga
Omogoča spremljanje podatkov po različnih kategorijah glavne knjige in vam nudi, da izdelane analize primerjate s preteklimi obdobji ali plani.
Prodajna analiza je zelo koristna, saj vam bo pomagala določiti ključne kupce, ključne izdelke ter vam omogočila spremljanje njihovega nadaljnjega razvoja. Na pregledu rezultatov prodaje (po izdelkih, kupcih ali časovnih intervalih) podatke lahko razvrščate  po velikosti, jih lahko omejite na največje oziroma najmanjše vrednosti, prikaz dopolnite s tržnim deležem in z izračunom delnih vsot. Lahko pa ste kreativni z lastnimi izračuni.
 • nabava
Spreminjajoče tržne razmere zahtevajo vaše hitro prilagajanje tudi v smislu načrtovanja nabave, vodenja stroškovne politike nabave in vseh aktivnosti, povezanih z nabavo. Prednost nabavne kocke je, da vam pomaga določiti ključne dobavitelje in strategijo sodelovanja s posameznimi dobavitelji. Zagotavlja pregled nabave glede na izdelke, skupine izdelkov, dobavitelje ali časovne intervale in omogoča razvrščanje podatkov po velikosti, določanje največjih oziroma najmanjših vrednosti, prikaz nabavnih cen, nabavnih stroškov, povprečne cene nabave in podobno.
 • zaloge
Analiza zalog s pregledom zalog glede na izdelke, časovne intervale, skladišča, stroškovna mesta omogoča hitro analizo trendov z različnimi meritvami, kot so povprečno stanje zaloge, povprečna vrednost zaloge, koeficient obračanja zalog, čas obračanja zalog.
 • proizvodnja
Kocko proizvodnje prilagodimo na specifičnost poslovanja vašega podjetja. Analiza omogoča pregled proizvodnje glede na izdelke, delovne naloge, programe, stroškovna mesta ali časovne intervale in jo nadgradi  z razvrščanjem podatkov po velikosti, določanjem največjih oziroma najmanjših vrednosti, prikazom po posameznih izdelkih, izračunom delnih vsot in primerjavo z normativi.
 • kadrovska evidenca
Kocko na področju kadrov smo sestavili iz več rešitev, ki analizirajo različne vrste podatkov in jih prikazujejo na različne načine. Osnovna kocka kadrov vam bo omogočila spremljanje zaposlenih po stroškovnih mestih, delovnih mestih, izobrazbi, poklicih, starostni strukturi in sicer glede na različna časovna obdobja, druge rešitve pa vam bodo nudile pregled usposabljanja zaposlenih, njihovi ocen, raznih dogodkov in invalidnosti.
 • plače

S to kocko lahko spremljate stroške zaposlenih glede na posameznega zaposlenega, delovna mesta, stroškovna mesta, vrsto zaposlitve z razvrščanjem podatkov po velikosti, s prikazom bruto in neto vrednosti, prispevkov ter davkov po posamezni vrsti izplačila.

Dodatne kocke, ki vam jih lahko implementiramo, so še :

 • pogodbe,
 • pokalkulacija projekta,
 • embalaža na strani prodaje,
 • embalaža na strani nabave,
 • naročila,
 • komunalne storitve.

Zgodbe o uspehu

 • Z uvedbo sistema Perftech.LARGO smo naredili korak naprej, saj omogoča lažje operativno delo in lažje pregledovanje podatkov. Ponuja dodatne razvojne možnosti in povezave z drugimi poslovnimi rešitvami.  
  KOTO d.o.o., Luka Babnik
 • Perftech.Largo je v hiši že dolgo vrsto let. Leta razvoja in podpore so nam prinesla informacijski sistem, ukrojen po meri uporabnika, stabilen, učinkovit in prilagodljiv.
  TKK Srpenica d.d., IT oddelek
 • Hospitality rešitev Yolanda nam je privarčevala ogromno denarja, popolnoma vsa gradbena dela in motenje gostov, saj smo rešitev lahko izvedli na obstoječi kabelski infrastrukturi.
  Hotel Slon, Gregor Jamnik, direktor
 • Perftech.MIS je prepričal tudi našega novega belgijskega lastnika in g. Barta Moonena iz nadzorne službe. Za vpogled našega poslovanja si je izbral ravno to aplikacijo. Dobro se zaveda, da ima s tem vse pomembne podatke takoj na dlani. Kjerkoli in kadarkoli.
  TKK Srpenica d.d., IT oddelek

Želite izvedeti več?

Pošljite nam povpraševanje preko elektronskega obrazca.