NOVICE
  
RAČUNALNIŠKA OPREMA
NOVOSTI  VERZIJE
Perftech.Largo 

Prijava uporabnikov

Perftech.Largo - objava novosti verzije 21.01

25. avgust 2017

Vabimo vas, da se seznanite, kaj pomembnega smo naredili v zadnjem letu v poslovno informacijskem sistemu Perftech.Largo. Dokument z opisom novosti se nahaja na desni strani ekrana na povezavi prek zelenega kvadrata "Novosti verzije Perftech.Largo" ali na tej povezavi.
V primeru vprašanj glede instalacije se obrnite na naslov apo-instalacije@perftech.si, za vsebinska vprašanja pa na oddelek podpore apo-podpora@perftech.si.