NOVICE
  
RAČUNALNIŠKA OPREMA
NOVOSTI  VERZIJE
Perftech.Largo 

Prijava uporabnikov

Sprememba hišne številke podjetja Perftech d.o.o.

Avgust 2016

Z dnem 14.7.2016 je bila ob vpisu stavb v kataster stavb našim prostorom dodeljena nova hišna številka. Od 23.8.2016 pa je nov naslov tudi uradno veljaven.
Stara: Baragova ulica 5
Nova: Baragova ulica 7E